Chuyện kinh doanh

Growth Business Talk chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm một cách dễ hiểu và hữu ích cho những người học kinh tế, làm kinh doanh.

Sẵn sàng để khám phá blog?

Bắt đầu nào 👇👇

growth mindset

Xây dựng tư duy

Liều thuốc tinh thần cho tư duy. Phù hợp với tất cả mọi người.

market research

Nghiên cứu thị trường

Chọn thị trường ngách phù hợp. Khi bạn muốn xây dựng một sản phẩm mới hoặc pivot từ sản phẩm hiện tại.

marketing

Quảng bá sản phẩm

Đưa người dùng biết tới sản phẩm và dịch vụ của bạn. Phù hợp khi bạn đã hoàn thành bước nghiên cứu thị trường và bắt đầu xây dựng sản phẩm.

business analytics

Phân tích dữ liệu

Sử dụng data để giải bài toán kinh doanh. Tư duy analytics ngay từ những ngày đầu tiên.

finance

Câu chuyện tài chính

Mô hình tài chính (financial models), KPIs, và nhiều hơn thế. 

Tools and resources

Công cụ và tài nguyên

Các công cụ và tài nguyên (miễn phí hoặc siêu rẻ) giúp cuộc đời dễ thở hơn.

.